Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

площа Шашкевича, 1 Кабінет № 21

Тел.: (032) 235-02-86

training@lv.minjust.gov.ua

Гаряча лінія «Call-centre»

(098) 322-65-73

Начальник відділу

Шепега Віталія Вікторівна

Заступник начальника відділу

Гнатів Ганна Михайлівна

Головний спеціаліст

Гришина Леся Василівна

Головний спеціаліст Білінський Маркіян-Андрій Павлович
Головний спеціаліст Рубець Катерина Володимирівна
Провідний спеціаліст Шейген Ярина Романівна
   
   
   
   
   

 

 

Положення

про відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

І. Загальні положення

 

         1.1 Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

         1.2 У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, дорученнями начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області, а також цим Положенням.

ІІ Завдання та обов’язки

 

         2.1 Основними завданнями Відділу є:

2.1.1 забезпечення безпосередньої взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, акредитованими суб'єктами з питань державної реєстрації;

2.1.2 впровадження та реалізація інформаційної політики Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації;

2.1.3 планування та здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації;

2.2.4 підготовка матеріалів з метою інформування суб'єктів державної реєстрації про діяльність Міністерства юстиції України та роз'яснень Міністерства юстиції щодо прийнятих нормативно-правових актів;

2.1.5 інформування громадськості щодо вимог законодавства в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців;

2.1.6 внесення на розгляд заступнику начальника з питань державної реєстрації - начальнику Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області Управління державної реєстрації пропозицій щодо формування та реалізації політики у сферах державної реєстрації, зокрема змін та доповнень у законодавстві України;

2.1.7 вжиття заходів, спрямованих на підвищення рівня професійних знань та навичок державних реєстраторів.

2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб - підприємців, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд заступнику начальника з питань державної реєстрації - начальнику Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

         2.2.2 здійснює взаємодію із суб’єктами державної реєстрації в процесі надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб -підприємців з метою реалізації прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб;

         2.2.3 організовує та забезпечує надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги суб'єктам державної реєстрації;

         2.2.4 забезпечує діяльність «кол - центру» з питань державної реєстрації;

         2.2.5 розробляє методичні рекомендації, інформаційні буклети та листівки;

         2.2.6 організовує роботу, пов’язану із координацією діяльності з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

         2.2.7 здійснює планування та організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

         2.2.8 узагальнює проблематику у сфері державної реєстрації;

         2.2.9 здійснює планування роботи за визначеними Міністерством юстиції України пріоритетами;

         2.2.10 організовує та проводить навчання державних реєстраторів, у спосіб: лекцій, семінарів, круглих столів та ін.;

2.2.13 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

ІІІ Права

 

  1. Відділ має право:

3.1 проводити підвищення кваліфікації шляхом стажування державних реєстраторів, складати навчальні плани, графіки навчального процесу, а також визначати форми, методи і терміни навчання на основі аналізу звернень до Відділу.

         3.2 одержувати інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, акредитованих суб'єктів, нотаріусів у галузі державної реєстрації в межах своїх повноважень;

            3.3 брати участь у нарадах, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

         3.4 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень;

3.5 вносити заступнику начальника з питань державної реєстрації - начальнику Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області пропозиції з питань організації роботи Відділу;

         3.6 розробляти рекомендації щодо заохочення чи нагородження державних реєстраторів;

3.7 представляти Головне територіальне управління юстиції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

 

IV Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

4.1 Керівництво відділу здійснюється начальником відділу.

4.2 Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області за результатами конкурсу;

4.3 Начальник відділу:

4.3.1 організовує та контролює роботу Відділу;

4.3.2 розподіляє функціональні обов'язки між працівниками Відділу, встановлює ступінь відповідальності працівників;

2.2.11  забезпечує ведення електронної системи документування ДокПроф 2.0 щодо внесення даних про надходження та виконання документів;

2.2.12 відповідає за ведення електронної пошти відділу, організовує розгляд та надання відповідей щодо листів, які надходять на адресу електронної пошти, якщо інша особа не визначена Наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

4.3.3 розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на погодження начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

4.3.4 готує подання на працівників, які особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів державних службовців або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4.3.6 дає в межах своєї компетенції вказівки, що є обов'язковими для виконання працівниками Відділу;

4.3.7 сприяє підвищенню ділової активності працівників Відділу;

4.3.8 забезпечує виконання інших доручень начальника Головного територіального управління юстиції та начальника Управління державної реєстрації.

4.4. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка досягла повноліття, вільно володіє державною мовою та якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Не може бути призначеним на посаду начальника відділу особа щодо якої існують обмеження, передбачені статтею 19 Закону України «Про державну службу».

4.5 У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов'язків покладається на заступника начальника відділу.

4.6 Відділ у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом, Головним територіальним управлінням юстиції, Міністерством юстиції України.

 

V Відповідальність

 

5.1 Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за:

5.1.1 несвоєчасне та неякісне виконання завдань, визначених цим Положенням;

5.1.2 недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативно  та організаційно-розпорядчих актів Головного територіального управління юстиції при здійсненні покладених функцій;

5.1.3 недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки;

 

 

VІ Порядок внесення змін і доповнень до положення

 

6.1 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення його у новій редакції та затвердження в установленому порядку.

Графік надання консультацій на лінії «Гарячі телефонні лінії»,  на лінії Call-centre у 2019 році

 

Графік надання консультацій на лінії «Гарячі телефонні лінії» працівниками відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

у липні 2019 року 

01.07.

Понеділок

Рубець К.В.

02.07.

Вівторок

Голіян Д.Г.

03.07.

Середа

Мотов Є.Г.

04.07.

Четвер

Шепега В.В.

05.07.

П`ятниця

Гришина Л.В.

08.07.

Понеділок

Білінський М.-А.П.

09.07.

Вівторок

Петрівська М.М.

10.07.

Середа

Гнатів Г.М.

11.07.

Четвер

Осадча З.І.

12.07.

П`ятниця

Шумелда М.І.

15.07.

Понеділок

Рубець К.В.

16.07.

Вівторок

Голіян Д.Г.

17.07.

Середа

Мотов Є.Г.

18.07.

Четвер

Гнатів Г.М.

19.07.

П`ятниця

Гришина Л.В.

22.07.

Понеділок

Білінський М.-А.П.

23.07.

Вівторок

Петрівська М.М.

24.07.

Середа

Рубець К.В.

25.07.

Четвер

Мотов Є.Г.

26.07.

П`ятниця

Шепега В.В.

29.07.

Понеділок

Осадча З.І.

30.07.

Вівторок

Шумелда М.І.

31.07.

Середа

Гришина Л.В.

 

*У разі відсутності працівників відділу консультації надає наступний працівник згідно графіку.