Список структурних утворень Політичних партій Львівської області

Список

Перелік ЦНАПів (фронт-офісів) та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Львівської області, куди можна подати документи щодо реєстрації громадських об’єднань

Фронт-офіси Львівської області

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ з питань державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад

Інформаційні та технологічна картки

з питань державної реєстрації громадських формувань, затверджені наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 15.01.2019 №15/6

Результати надання адміністративних послуг

1. Зупинення розгляду документів :

 • рішення та повідомлення державного реєстратора про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації з підстав передбачених частиною 1 статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";
 • розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення;
 • після подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється;
 • у разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів;
 • документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

2. Відмова у державній реєстрації:

 • рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови передбачених частиною 1 статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";
 • у разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення;
 • після усунення причин, що були підставою для відмови в державному реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

3. Реєстрація громадського формуваня:

 • внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • рішення про проведення державної реєстрації;
 • виписки з Єдності державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;
 • установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування - у разі внесення змін до установчого документа.

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та установчого документа юридичної особи в електронному вигляді можна отримати за кодом доступу, розміщений на описі поданих документів, через портал електронних служб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у розділі:

«Результат надання адміністративних послуг»

 

Як створити і зареєструвати відокремлений підрозділ громадської організації?

Перш за все, перед створенням відокремленого підрозділу, необхідно звернутися до статуту Організації та перевірити чи міститься в ньому інформація щодо процедури створення такого підрозділу, як це передбачено в Законі "Про громадські об'єднання" (пункт 9 частини 1 статті 11). Якщо такої процедури не передбачено, вам необхідно спочатку внести зміни до статуту, а вже потім, наступним кроком, створювати відокремлені підрозділи.

Зверніть увагу!

Місцеві осередки та відокремлені підрозділи це не одне й те саме і вони не є взаємозамінними.

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами. Відокремленими підрозділами можуть бути філії та представництва (стаття 95 Цивільного кодексу України). Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру.

Довідково!

Відокремлені підрозділи у своїй діяльності мають керуватися відповідним Положенням про діяльність відокремлених підрозділів, тому радимо розробити та затвердити його. Назва такого положення може бути різною, визначається за бажанням організації. Положення є внутрішнім документом організації та не потребує реєстрації в державних органах.

Зареєструвати відокремлений підрозділ можна в чотири кроки:

 1. провести збори уповноваженого органу громадської організації
 2. підготувати пакет документів
 3. подати документи
 4. отримати рішення.

 

 1. Провести збори уповноваженого органу громадської організації

Перед створенням відокремленого підрозділу необхідно звернутися до статуту Організації та знайти в ньому інформацію, який саме орган Організації в праві приймати рішення про створення відокремленого підрозділу оголосити його збори, визначити порядок денний. Це можуть бути Загальні збори, Правління тощо.

На зборах уповноваженого органу мають бути вирішені наступні питання:

 • прийняте рішення про створення відокремленого підрозділу
 • затверджене найменування відокремленого підрозділу
 • визначена і затверджена адреса місцезнаходження відокремленого підрозділу
 • призначено керівника.

На одних зборах може бути прийнято рішення про утворення необмеженої кількості відокремлених підрозділів.

 1. Підготувати пакет документів

Пакет документів для реєстрації відокремленого підрозділу визначений частиною 16 статті 17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та складається з:

1) заяви про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма 4, Наказ Мінюсту № 3268/5 від 18.11.2016 в редакції від 29.08.2018)

2) оригіналу протоколу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління організації з рішенням про створення відокремленого підрозділу

Протокол оформлюється відповідно до вимог статті 15 цього Закону, має бути підписаний Головуючим та Секретарем зборів, пронумерований, прошитий.

Якщо ви створюєте кілька відокремлених підрозділів одночасно, на кожен має бути заповнена окрема заява. Всі документи подаються одночасно.

 1. Подати документи

Документи для реєстрації відокремленого підрозділу (філії/ представництва) подаються за місцем реєстрації материнської ГО.

Наприклад, громадська спілка «Аквітас» (зареєстрована у м. Львові) бажає зареєструвати свою філію у Чернівцях. Документи мають бути подані до уповноваженого органу з питань реєстрації в м. Львів.

Подати документи можна до:

 • територіального управління юстиції
 • місцевого центру надання адміністративних послуг
 • місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Документи можуть бути подані:

 • особисто або через уповноважену особу;
 • поштою.

Звертаємо увагу, що при надсиланні документів поштою необхідно нотаріально посвідчити підписи на заяві.

Реєстрація відокремленого підрозділу (філії/ представництва) є безкоштовною та здійснюється протягом 3 робочих днів.

УВАГА!

За результатами подачі документів особа має отримати ОПИС, в якому зазначено код доступу до Єдиного державного реєстру.

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі видається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі та за бажанням заявника.

 1. Отримати рішення

Для того, щоб дізнатися рішення, необхідно зайти на сайт Єдиного державного реєстру і за кодом доступу отримати виписку.

При розгляді документів, поданих на реєстрацію, може бути прийняте одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію
 • про зупинення розгляду документів
 • про відмову в державній реєстрації

Зразки документів

Реквізити рахунку для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Банк

Казначейство України

МФО

899998

Код платежу

22010900

ЄДРПОУ

38007573

Отримувач

УК у Галицькому р-ні м. Львова/Галицький

Рахунок

33214852013004

Призначення платежу

 

за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (вказується назва друкованого засобу масової інформації)

Платник

вказується найменування фізичної особи або представника юридичної особи

Сума

408 грн. 00 коп.

Реквізити рахунку для сплати адміністративного збору за надання копій документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи юридичної особи

Банк

Казначейство України (ЕАП)

МФО

899998

Код платежу

22012700

ЄДРПОУ

38007573

Отримувач

УК у Галицькому р-ні м. Львова/Галицький

Рахунок

34316300041801

Призначення платежу

 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва органу стягнення

Територіальні органи Міністерства юстиції України

Платник

вказується найменування фізичної особи або представника юридичної особи

Сума

130 грн. 00 коп.

Реквізити рахунку для сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу

Банк

Казначейство України (ЄАП)

МФО

899998

Код платежу

22010300

ЄДРПОУ

38007573

Отримувач

УК у Галицькому р-ні м. Львова / Галицький

Рахунок

31114170013004

Призначення платежу

 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Платник

вказується найменування юридичної особи

Сума

-громадське об'єднання - 190 грн. 00 коп .;

-структурне утворення політичної партії, місцева осередок творчої спілки, організація роботодавців - 580 грн. 00 коп.

Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Якщо засновник – фізична особа:

 1. Заява про державну реєстрацію друкованого ЗМІ в друкованому вигляді державною мовою.
 2. Копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Якщо засновник – юридична особа:

 1. Заява про державну реєстрацію друкованого ЗМІ в друкованому вигляді державною мовою.
 2. Копія статуту (положення), чинна на момент подачі, засвідчена печаткою юридичної особи та підписом її керівника.
 3. Протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції).
 4. Установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа).
 5. Доручення, доручення (якщо заявка та / чи установчий договір, договір між засновником і правонаступником підписує особу, яка така право не надається правом встановлювальних документів).

Розміри реєстраційної збірки встановлюються за видачу:

1. свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2. свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому: розмір реєстраційної збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору друкованих ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безкоштовного розповсюдження.

Перереєстрація друкованих ЗМІ:

Перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється реєструючим органом у порядку, встановленому для його реєстрації, у разі зміни:

1) засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;

2) назви видання;

3) мови видання;

4) сфери розповсюдження видання.

До реєструючого органу подаються:

 1. Заява з зазначенням підстав перереєстрації;
 2. згадані в пункті 2.4 Положення документи (тіж, що на реєстрацію);
 3. угода між засновником та правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв'язку із зміною засновника);
 4. копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Відмова в державному реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких підстав:

 1. якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цієї Закону;
 2. якщо реєструючий орган раніше раніше виданий свідоцтвом друкованого засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 3. якщо заявка подана до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації;
 4. якщо засновником (співзасновниками) порушені вимоги статті 10 цього Закону (гарантії від монополізації);
 5. якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

Зразок заяви ЗМІ

Перелік документів, необхідних для перереєстрації у зв’язку із реформуванням державних і комунальних друкованих ЗМІ

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», пункту 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006р. № 12/5 для реєстрації друкованого засобу масової інформації засновником (співзасновниками) подаються:

Якщо засновник – фізична особа:

 1. Заява про державну перереєстрацію друкованого ЗМІ в друкованому вигляді державною мовою;.
 2. Копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).
 3. Установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ, укладеного відповідно до вимог цивільного законодавства України.
 4. Довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано право встановлювальними документами).
 5. Копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Якщо засновник – юридична особа:

 • Заява про державну перереєстрацію друкованого ЗМІ в друкованому вигляді державною мовою.
 • Копія статуту (положення), чинна на момент подачі, засвідчена печаткою юридичної особи та підписом її керівника.
 • Установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ, укладеного відповідно до вимог цивільного законодавства України.
 • Довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано право встановлювальними документами).
 • копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5

«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630 (із змінами № 2824/5 від 29.08.2018)

Форми заяв

 

СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ (актуальні питання та зразки документів)

Види громадських об'єднань:

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Термін реєстрації створення становить 3 робочі дні з дати подання документів для державної реєстрації.

Державна реєстрація створення громадських об’єднань – безкоштовна.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:

 1. Документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію).
 2. Текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами).
 3. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
 4. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
 5. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству: викладається у письмовій формі; (прошивається; пронумеровується; підписується головою та секретарем органу уповноваженого приймати таке рішення).
 6. Установчий документ повинен бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству: (викладається у письмовій формі; прошивається; пронумеровується; підписується засновниками).

Документи, що подаються для державної реєстрації громадського об’єднання:

 1. Форма 1 - Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників.
 3. Відомості про керівні органи громадського обєднання(ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).
 4. Установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.
 5. Реєстр присутніх на установчих зборах (щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом; щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

ЯК І КОМУ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?

 • Головне територіальне управління юстиції (за місцезнаходженням юридичної особи).
 • Місцеві центри надання адміністративних послуг.
 • Місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги.

ЗДІЙСНИТИ ПОДАЧУ ДОКУМЕНТІВ МОЖНА:

 • Особисто чи через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 • Поштою (справжність підпису заявника нотаріально засвідчується на заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи).

Законодавчі акти:

Закон України «Про громадські об’єднання»

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Зразки документів

Графік прийому документів та надання консультацій посадовими особами відділу

Дні та години прийому

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

Посадові особи відділу

Контактна інформація

Маєте намір зареєструвати громадське формування чи друкований ЗМІ?

ЗВЕРТАЙТЕСЬ!