Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Адреса: м. Львів, пл. М.Шашкевича, 1, поверх 4, каб. 48, 412, 416.

Начальник відділу з питань нотаріату

Крохмальний Андрій Ігорович

тел.261-51-24

Заступник начальника відділу з питань нотаріату

Нагребна Мар’яна Любомирівна

тел.261-51-24

Головні спеціалісти відділу з питань нотаріату

Сворень Оксана Романівна

Ушневич Ольга Тарасівна

тел. 235-02-96

Провідні спеціалісти відділу з питань нотаріату

Гончарова Наталя Віталіївна

Голодович Оксана Миколаївна

Голойда Мар’яна Миколаївна

тел. 235-02-96

Спеціаліст відділу з питань нотаріату

Наголяк Марта Іванівна

Грицунь Соломія Михайлівна

тел. 235-02-96

Діловод відділу з питань нотаріату

Скульська Анна Володимирівна

тел. 235-02-96

Державні нотаріальні контори

ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ

ПРИВАТНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ

ПРИВАТНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ

Тарифи за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями.

 Затверджено наказом

Головного управління юстиції

 Львівській області

 551/6 від 31 жовтня 2013

 

Тарифи

за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного правового характеру в державних нотаріальних конторах Львівської області та  Львівському державному нотаріальному архіві

 

п/п

 

 

Назва додаткової послуги правового (технічного) характеру, яка не пов’язана з вчинюваними нотаріальними діями

Вартість  (грн.)

 

І

Послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, що надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів

 

 

 

1.

Консультації правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями з питань:

 

1.1

Укладення договорів відчуження нерухомого майна (житлового будинку (часток), квартири (часток), гаража (часток) тощо)

50

1.2

Укладення договорів довічного утримання  (догляду)

65

1.3

Укладення договорів відчуження нежитлового приміщення (часток)

50

1.4

Укладення договорів відчуження земельної ділянки (часток)

50

1.5

Укладення договорів відчуження рухомого майна

33

1.6

Укладення договорів відчуження об’єктів незавершеного будівництва

35

1.7

Укладення договорів відчуження державного (комунального) майна у процесі приватизації, придбання майна за державні кошти

50

1.8

Укладення шлюбних договорів

40

1.9

Укладення договору подружжя про надання утримання

50

1.10

Укладення попередніх договорів, договорів найму, позички, ренти, комісії, управління майном,  застави (іпотеки), поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договорів про внесення змін до договору, договорів про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів

60

1.11

Представництва за довіреністю

12

1.12

Скасування довіреності

16

1.13

Посвідчення заповітів

37

1.14

Спадкування та вимоги до документів, необхідних для оформлення спадкових прав

50

1.15

Вжиття заходів до охорони спадкового майна

25

1.16

Встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою

29

1.17

Виділу частки в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

25

1.18

Оформлення придбання нерухомого майна з прилюдних торгів

50

1.19

Видачі дубліката документа

25

1.20

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документу та виписок з нього

6

1.21

Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації

20

1.22

Засвідчення справжності підпису на документах

12

1.23

Передачі заяв фізичних та юридичних осіб, посвідчення фактів

18

1.24

Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів

30

1.25

Вчинення виконавчих написів на документах

40

1.26

Вчинення морських протестів

35

1.27

Створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб

50

1.28

Проведення процедур санації, ліквідації та банкрутства юридичної особи

50

1.29

Оформлення документів для дії за кордоном

50

1.30

Сімейного законодавства

50

1.31

Земельного законодавства

65

1.32

Вексельного законодавства

50

1.33

Податкового законодавства щодо нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого та рухомого майна

50

1.34

З інших правових питань

50

 

    2.

 

Проведення правового аналізу юридичного змісту документів на відповідність чинному законодавству за зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно:

 

 

2.1

Засвідчення вірності копій документів та виписок з них    (за стр.)

12

2.2

Оформлення прав на:

 

2.2.1

Нерухоме майно

98

2.2.2

Рухоме майно

53

2.3

Посвідчення правочинів відчуження майна за участю фізичних осіб:

 

2.3.1

Нерухомого

98

2.3.2

Рухомого

50

2.4

Посвідчення правочинів відчуження майна за участю юридичних осіб:

 

2.4.1

Нерухомого

130

2.4.2

Рухомого

82

2.5

Вчинення виконавчих написів, протестів векселів, морських протестів

82

2.6

Документів з перекладом, зробленого перекладачем          (за стр.)

25

2.7

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

25

3.

Письмова довідка з питань діючого законодавства

57

 

ІІ

 

Послуги інформаційно-технічного характеру, які надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву

 

 

 

1.

 

Послуги технічного характеру

 

 

1.1

Виготовлення (друкування) документів (правочинів, свідоцтв, тощо) (за стр.)

22

1.2

Виготовлення (друкування) дубліката документа (за стр.)

50

1.3

Виготовлення копій документів ( за стр.) :

 

1.3.1

З використанням копіювальної техніки

1

1.3.2

З використанням комп’ютерної техніки  (в т.ч. принтерний видрук)

2

1.4

Складання проекту договору відчуження нерухомого майна

262

1.5

Складання проекту договору відчуження рухомого майна

229

1.6

Складання проекту договору найму (оренди)

235

1.7

Складання проекту договору застави (іпотеки) майна

303

1.8

Складання проекту договору позички, ренти, довічного утримання, комісії, управління майном, поруки, доручення, про спільну діяльність, зміни черговості спадкування, на управління спадщиною, договору про внесення змін до договору, договору про розірвання правочину та інших цивільно-правових договорів

258

 

1.9

 

Складання проекту заповіту:

 

 

1.9.1

простого

44

1.9.2

при свідках

114

1.9.3

подружжя

70

1.9.4

секретного

114

1.9.5

із заповідальним відказом

78

1.9.6

із призначенням виконавця заповіту

114

1.9.7

із встановленням сервітуту

64

  

   1.10

 

Складання проекту довіреності:

 

 

1.10.1

на розпорядження майном  (в т.ч. передоручення)

56

1.10.2

на представництво інтересів

45

1.10.3

на розпорядження вкладами

54

1.10.4

на отримання пенсій

22

1.10.5

на вчинення інших дій

53

1.11

Складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном

44

 

1.12

 

 

Складання проекту заяв :

 

1.12.1

на прийняття спадщини

46

1.12.2

про відмову від прийняття спадщини

20

1.12.3

на видачу свідоцтва про право на спадщину

47

1.12.4

про скасування заповіту

33

1.12.5

про скасування довіреності

33

1.12.6

про згоду на поїздки за кордон

50

1.12.7

на виїзд за кордон на постійне місце проживання

38

1.12.8

про згоду на зміну громадянства

34

1.12.9

про відмову співвласника від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

45

1.12.10

про видачу дубліката документа

29

1.12.11

про вихід зі складу засновників господарських товариств

36

1.12.12

інших заяв

33

1.13

Складання проекту запиту до фінансових установ про наявність грошових вкладів

20

1.14

Складання проекту запиту про витребування відомостей, документів

25

1.15

Складання проекту позовної заяви про продовження строку на прийняття спадщини

196

 

2.

 

Інші послуги

 

 

2.1

Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних дій за межі робочого місця (без врахування транспортних витрат

110

2.2

Розшук документів в нотаріальному архіві (архіві державної нотаріальної контори)

57

2.3

Направлення документів:

 

2.3.1

поштою

12

2.3.2

нарочним

61

2.4

Надання послуг з нарахування податкових зобов’язань при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого майна

33

 

ІІІ

 

Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом як архівною установою:

 

 

1.

Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб за дорученням яких або щодо яких вчинялись нотаріальні дії

47

2.

Палітурні та картонажні роботи, кар тонування справ

47

3.

Підготовка історичних довідок  на архівні фонди та передмов до описів справ

70

4.

Технічне опрацювання документів, поданих фондоутворювачами

47

5.

Підготовка до складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатури справ, актів про вилучення до знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню,  актів про нестачу документів

116

6.

Консультування з питань упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів

47

7.

Консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи

47

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

відділу з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції

у Львівській області

 

__________________  А.Ф.Паньків

«22»  листопада 2017 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності
_________________________________________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

 

відділ з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції у Львівській області
__________________________________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

1.    Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

 

79000

м. Львів,

пл. Шашкевича, 1

1.2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва з 13.00 до 13.45

1.3

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел. (032) 261-23-66, 261-51-24, 235-02-96
Електронна адреса відділу з питань нотаріату – vnotar@lv.minjust.gov.ua
Веб-сайт управління юстиції –www.just.lviv.ua

1.4

Відповідальна посадова особа

Начальник відділу з питань нотаріату

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність, подає до Головного територіального управління юстиції в області заяву.

У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.

До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності додаються:

·       акт сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса на відповідність вимогам, встановленим Законом України "Про нотаріат";

·       свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю та його засвідчена в установленому порядку копія;

·       документ, що підтверджує право власності на приміщення або право користування приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в установленому порядку копія;

·       дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

·       власноруч заповнена особова картка;

·       паспорт громадянина України.

Свідоцтво про  право  на  заняття  нотаріальною діяльністю з
відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності та паспорт повертаються особі, яка їх подала.

 

3.

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

Послуги надаються безоплатно

4.

Строк надання адміністративної послуги

Строк виконання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності не повинен перевищувати семи днів з дня подання заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Кінцевим етапом надання адміністративної послуги є:

- реєстрація приватної нотаріальної діяльності та видача реєстраційного посвідчення;

- відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності видається заявнику особисто.

При одержанні реєстраційного посвідчення особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в управлінні юстиції в урочистій обстановці приносить присягу.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

·       Закон України "Про нотаріат";

·       Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5 (зі змінами)

 

Технологічна картка надання ГТУЮ у Львівській області адміністративної послуги по реєстрації приватної нотаріальної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

відділу з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції

у Львівській області

_____________ А.Ф.Паньків

«22» листопада 2017 року

 

 

 

Технологічна картка

надання Головним територіальним управлінням юстиції

у Львівській області

адміністративної послуги по реєстрації приватної нотаріальної діяльності

 

з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адмінпослуги

Відповідальна

особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи

Дія,

рішення

Строки виконання етапів

(дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви суб’єкта звернення

Спеціаліст відділу організаційної роботи, документування та контролю

Відділ організаційної роботи, документування та контролю

Реєстрація

У день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час

2.

Проведення правової експертизи документів,

прийняття рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації, подання документів на підпис начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Спеціаліст відділу з питань нотаріату

Відділ з питань нотаріату

Проведення правової експертизи

7 робочих днів

після надходження заяви

2.1.

У разі прийняття рішення про реєстрацію

 

Виготовляється реєстраційне посвідчення

 

Вносяться відомості до Журналу обліку виданих реєстраційних посвідчень

 

Проставляється відмітка управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності на Свідоцтві про  право  на  зайняття  нотаріальною діяльністю

 

 

 

2.2.

У разі відмови у прийнятті рішення про реєстрацію

Спеціаліст відділу з питань нотаріату

Відділ з питань нотаріату

Підготовка листа

 

Вручається повідомлення про відмову у реєстрації

3.

Видача Реєстраційного посвідчення та  Свідоцтва про  право  на  зайняття  нотаріальною діяльністю з відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності

Начальник відділу з питань нотаріату

Відділ з питань нотаріату

Оформлення документів до видачі

Наступного дня після прийняття відповідного рішення (щоденно згідно графіку прийому громадян)

4.

Направлення повідомлення до  відповідного  органу державної
податкової  інспекції  за  місцем постійного проживання приватного
нотаріуса про  видане  реєстраційне посвідчення управлінням юстиції

Спеціаліст відділу з питань нотаріату

Відділ з питань нотаріату

Підготовка листа

Протягом  п'яти робочих днів з дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності

5.

Можливість оскарження рішення результатів надання адміністративної послуги у судовому порядку

 

 

 

У термін встановлений

ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України: шестимісячний строк, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів