Електронна пошта appeal@lv.minjust.gov.ua  

 

Список працівників

відділу розгляду звернень та забезпечення

діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління юстиції (м.Львів)

 

Посада

П.І.П.

Телефон

 

1

Начальник

Адамська Іоліта Петрівна

0322 612 362

 

2

Заступник

Кошева Надія Іванівна

0322 612 362

 

3

Головний спеціаліст

Бігун Марта Владиславівна

0322 612 362

 

4

Головний спеціаліст

Децик Руслана Ігорівна

0322 350 298

 

5

Головний спеціаліст

Сапіга Марія Ігорівна

0322 612 362

 

6

Головний спеціаліст

Гриневич Олена Володимирівна

0322 612 362

 

7

Головний спеціаліст

Омельчук Ніна Сергіївна

0322 612 362

 

8

Головний спеціаліст

Пецух Надія Андріївна

0322 350 298

 

9

Головний спеціаліст

Бохонко Галина Ігорівна

0322 612 362

 

10 Головний спеціаліст Осадча Зоряна Ігорівна

0322 612 362

 

11 Головний спеціаліст

Боровець Андріяна Ігорівна

0322 612 362

 

12 Головний спеціаліст Посисень Ірина Романівна

0322 612 362

 

13 Провідний спеціаліст Левицька Оксана Степанівна

0322 612 362

 

14 Провідний спеціаліст Богун Анастасія Михайлівна

0322 350 298

 

15 Провідний спеціаліст Чемерега Марія Борисівна

0322 612 362

 

Презентація на тему "Контроль у сфері державної реєстрації"

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

 

 1. Загальні положення
  • Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області (надалі у тексті - Відділ) є структурним підрозділом Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області (надалі у тексті – Управління державної реєстрації, Головне територіальне управління юстиції, відповідно).
  • Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальнику Управління державної реєстрації (надалі у тексті - начальник Управління державної реєстрації).
  • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, дорученнями Міністра юстиції України та його заступників, начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області, положенням про Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, положенням про Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області, даним положенням.

 

 1. Основні завдання відділу

 

 • Забезпечує розгляд звернень громадян у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Організовує розгляд скарг на рішення дії, або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації.
 • Організовує роботу постійно діючої Комісії Головного територіального управління юстиції з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
 • Здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

 1. Функції відділу

 

 • Контролює дотримання законодавства за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців .
 • Проводить моніторинг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на предмет виявлення порушень у сфері державної реєстрації.
 • Складає протоколи про адміністративні правопорушення у визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення випадках.
 • Організовує засідання Комісії Головного територіального управління юстиції з розгляду скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Здійснює попередній розгляд скарг, готує правову оцінку та проекти рішень щодо скарг, які виносяться на розгляд комісії Головного територіального управління юстиції з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
 • Вносить пропозиції начальнику Управління державної реєстрації щодо усунення порушень, недоліків виявлених в результаті моніторингу відомостей державного реєстру прав та притягнення до відповідальності посадових осіб.
 • Забезпечує розгляд звернень (заяви, пропозиції, скарги) народних депутатів України, скарг громадян, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та запитів про публічну інформацію, якщо такі стосуються повноваження відділу.
 • Здійснює перевірки державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, забезпечення ведення Державних реєстрів.
 • За результатами проведених моніторингу, перевірок, розгляду скарг вносить ініціативу начальнику Управління з питань державної реєстрації про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства та щодо можливих форм усунення виявлених порушень
 • Здійснює інші заходи, що випливають із основних завдань відділу у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.  

 

 1. Права та обовязки відділу

 

 • Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу.
 • Одержувати у встановленому законодавством порядку пояснення, інформацію, документи від суб’єктів оскарження щодо їх рішень, дій чи бездіяльності щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які стали предметом оскарження.
 • Брати участь у нарадах, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань.
 • Інші права, похідні від функцій, що покладені на відділ.

 

 1. Керівництво відділу

 

 • Відділ очолює начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі-начальник відділу).
 • Начальник відділу забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, доручень Міністра юстиції України та його заступників, начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області, начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
 • Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції за погодженням начальника Управління державної реєстрації.
 • На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України та має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «право» та стаж роботи за фахом на державні службі на посаду головного спеціаліста або на інші відповідні посаді не менше двох років, або стаж роботи на керівних посадах в іншіх сферах управління не менше трьох років.
 • Начальник відділу організовує роботу відділу.
 • Начальник відділу вносить на розгляд начальнику управління державної реєстрації пропозиції щодо вдосконалення роботи підпорядкованого відділу.
 • Начальник відділу звітує перед начальником Управління державної реєстрації щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.
 • Начальник відділу подає начальнику Управління державної реєстрації пропозиції щодо структури відділу, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу.
 • Начальник відділу розробляє та подає на затвердження начальнику Головного територіального управління юстиції положення про відділ посадові інструкції працівників відділу.
 • Начальник відділу проводить оперативні наради з питань, що стосується діяльності відділу.
 • За дорученням начальника Управління державної реєстрації    Головного територіального управління юстиції бере участь у роботі колегіальних органів та нарадах в межах компетенції відділу.
 • Начальник відділу несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним функцій.
 • Начальник відділу забезпечує дотримання трудової дисципліни працівниками відділу, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
 • На час відсутності начальника відділу у зв’язку із відпусткою, хворобою, відрядженням або іншими поважними причинами його обов’язки заступник начальника відділу, який призначається на посаду начальником Головного територіального управління юстиції за погодженням із начальником Управління державної реєстрації.

 

 1. Організація роботи відділу

 

 • Відділ здійснює свою діяльність на основі планів роботи Головного територіального управління юстиції в межах компетенції відділу та планів роботи відділу.
 • Відділ організовує свою роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції.
 • Працівники відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Головного територіального управління юстиції та даного положення.
 • Положення відділу набуває чинності з моменту його затвердження начальником Головного територіального управління юстиції за погодженням з начальником Управління державної реєстрації.
 • Зміни, доповнення до Положення про відділ можуть бути внесені начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління державної реєстрації.
 1. Взаємовідносини відділу

7.1    Відділ взаємодіє з територіальними органами Міністерства юстиції        

       України та іншими центральними територіальними органами              

        виконавчої влади, державними адміністраціями, органами місцевого     

       самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в тому  

       числі правоохоронними органами, що діють на відповідні території з  

       питань, віднесених до компетенції відділу.

    7.2    Взаємодіє із структурними підрозділами Управління державної       

             реєстрації та структурними підрозділами Головного територіального       

            управління юстиції з питань віднесених до компетенції відділу.

Львівська юстиція