ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації на Львівщині правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Розпорядження (57.5 KiB)

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

Начальник відділу – Гірковий Ярослав Збігневич

Головний спеціаліст відділу – Івасечко Наталія Ярославівна

Головний спеціаліст відділу – Музичка Ірина Тарасівна

Головний спеціаліст відділу – Пшенецька Галина Василівна

Головний спеціаліст відділу – Омельчук Ніна Сергіївна

Провідний спеціаліст відділу – Данькевич Василина Василівна

Провідний спеціаліст відділу – Рак Зоряна Романівна

Провідний спеціаліст відділу – Котик Юлія Богданівна

тел.: (032) 262-80-80; 262-84-58

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВІДДІЛ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА,
ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
УПРАВЛІННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЛЬВІСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення
1.1. Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області (надалі відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
1.2. Відділ утворюється наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області, його структуру затверджує Міністерство юстиції України.
1.3. Відділ підпорядковується начальнику Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області та начальнику Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Колегії Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області та цим Положенням.
1.5. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
2. Завдання відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. участь у реалізації державної правової політики, сприянні розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб; методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади на підприємствах, в установах та організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;
2.1.2. розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
2.1.3. методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади на підприємствах, в установах та організаціях;
2.1.4. ведення документального фонду актів законодавства, бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань, електронного фонду нормативно-правових актів України;
2.1.5. облік офіційних друкованих видань «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник України. Із змінами», «Відомості Верховної Ради України», Кодекси України, Бюлетень Міністерства юстиції України та підтримання їх у контрольному стані;
2.1.6. підтримання у контрольному стані актів законодавства, поміщених у виданні «Систематичну зібрання чинного законодавства України»;
2.1.7. облік актів законодавства України за кожним видавником окремо у журналах обліку;
2.1.8. приведення в контрольний стан контрольних примірників Кодексів України із спеціалістами державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції з контрольними примірниками кодексів Головного територіального управління юстиції у Львівській області;
2.1.9. розроблення методичних рекомендацій та інформаційних матеріалів з питань обліку та систематизації законодавства, надання методичної допомоги працівникам органів та установ юстиції з питань систематизації законодавства;
2.1.10. надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України у Громадських приймальнях Головного управління юстиції у Львівській області;
2.1.11. підготовка звітності з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
2.2.2. за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи;
2.2.3. забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Міністерством юстиції України та кодексами України; доводить інформацію про офіційні видання Міністерства юстиції України;
2.2.4. веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства;
2.2.5. перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;
2.2.6. надає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;
2.2.7. організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності.
2.2.8. здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;
2.2.9. координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; вивчає стан право освітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, бере участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; готує пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
2.2.10. надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
2.2.11. бере участь у виданні журналів і газет загально правового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;
2.2.12. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції; виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.
2.2.13. ознайомлює працівників Головного територіального управління юстиції, державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану із змінами до кодексів, іншими важливими нормативно-правовими актами;
2.2.14. організовує звірки контрольних примірників Кодексів України із спеціалістами державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану з контрольними примірниками кодексів Головного територіального управління юстиції у Львівській області;
2.2.15. проводить комплексні, цільові перевірки роботи державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питань обліку та систематизації законодавства;
2.2.16. організовує стажування, семінарські та практичні заняття з питань обліку та систематизації законодавства в управлінні юстиції працівників державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції;
2.2.17. розробляє методичні рекомендації та інформаційні матеріали з питань обліку та систематизації законодавства;
2.2.18. вивчає попит та забезпечує юридичною літературою підпорядковані установи юстиції, організовує передплату преси на періодичних видань Міністерства юстиції України, центральних та місцевих органів влади;
2.2.19. узагальнює позитивний досвід роботи структурних підрозділів управління юстиції;
2.2.20. надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України у Громадських приймальнях Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

З. Права, обов'язки, відповідальність.
3.1. Відділ має право:
3.1.1. залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.1.2. одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на відділ, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
3.1.3. скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
3.1.4. координувати та вивчати стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, підприємствах, установах та організаціях, надає рекомендації щодо поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків;
3.1.8. вивчати стан право освітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, брати участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду;
3.2. Працівники відділу зобов'язані:
3.2.1. інформувати керівництво Головного територіального управління юстиції у Львівській області у разі покладення на нього виконання завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні посадові особи не подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
3.2.2. за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Львівській області брати участь у засіданнях колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в управлінні юстиції у випадку розгляду на них питань, що входять в компетенцію та повноваження відділу;
3.2.3. інформувати керівництво Головного територіального управління юстиції у разі переслідування працівника відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим Положенням.
3.3. Відповідальність.
3.3.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що привели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
3.3.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне, несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, що передбачені цим Положенням.
3.3.3. Працівники відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, за незадовільний стан трудової та виробничої дисципліни, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
4. Заключні положення
4.1. Покладання на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.
4.2. Головне територіальне управління юстиції створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.
4.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на управління юстиції.
4.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту.

 

Начальник відділу
систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти

Гірковий Я.З.