Електронний документообіг

У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) функціонує автоматизована система діловодства «Док Проф 3».  Вона забезпечує автоматизоване діловодство та електронний документообіг.

Система автоматизує процеси діловодства, спрощує контроль виконання доручень керівництва, поточну роботу з документами, узгодження проєктів документів, ведення електронного архіву, обмін документами із зовнішніми системами документообігу в установі зі складною організаційною структурою і підрозділами у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Основні завдання «Док Проф 3»:

  • оперативна доставка документів;
  • надання необхідної інформації керівникам для прийняття рішень;
  • прискорення внутрішнього документообігу;
  • підвищення виконавчої дисципліни співробітників;
  • поступове зменшення частки паперового документообігу;
  • скорочення витрат часу на пошук необхідних документів;
  • забезпечення цілісності та конфіденційності інформації.

Налагоджено роботу територіально віддалених підрозділів у єдиній системі, що дозволяє оперативно опрацьовувати документи та виконувати доручення. Керівники мають можливість бачити усі документи, які надходять на розгляд – незалежно від місця реєстрації та територіальної юрисдикції.

Реєстрація документів здійснюється централізовано у єдиній системі діловодства. Документи надходять на розгляд одночасно до трьох областей. Це дозволяє оперативно накладати резолюції та контролювати виконання доручень.

Зараз здійснюється тестування та налаштування системи для підписання електронних примірників документів із застосуванням ЕЦП.

Go back