ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ ( методички, буклети) по правовій тематиці

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ:

 

 

 

Адреса: 79000, м. Львів, пл. Шашкевича, 1

e-mail: spravova@lv.minjust.gov.ua

 

Начальник Управління – Ілечко Тарас Ігорович

тел.: (032) 235-02-95

 

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

Ясінська Любов Євстахівна – начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів;

Шабліста Аліна Олександрівна – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Курилець Ірина Михайлівна – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Глова Юрій Ігорович – головний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Процев’ят Андрій Юрійович – провідний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

Боярчук Тетяна Василівна– провідний спеціаліст відділу державної реєстрації  НПА;

телефон :    235-02-81,   235-02-76,  261-23-82

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

Начальник відділу – Гірковий Ярослав Збігневич

Головний спеціаліст відділу – Івасечко Наталія Ярославівна

Головний спеціаліст відділу – Музичка Ірина Тарасівна

Головний спеціаліст відділу – Пшенецька Галина Василівна

Головний спеціаліст відділу – Омельчук Ніна Сергіївна

Провідний спеціаліст відділу – Данькевич Василина Василівна

Провідний спеціаліст відділу – Рак Зоряна Богданівна

Провідний спеціаліст - Котик Юлія Романівна

тел.: (032) 262-80-80; 262-84-58

 

 

Громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги

Головного територіального управління юстиції у Львівській області:

Адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Тел.: , (032) 262-84-58.

Графік роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45

 

 

Адреса: 79058, м. Львів, пр-т. Чорновола, 39.

Тел.: (032) 255-33-91.

Графік роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45

Адреса : м. Львів пр-т. Червоної Калини , 109.

Графік роботи : вівторок - п"ятниця з 09-00 до 16-45, обідня перерва з 13.00 до 13.45

 

«Лінія довіри»

в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області:

 

Тел.: (032) 262-84-58.

Графік роботи: щосереди з 10.00 до 12.00

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

 1. Загальні положення
  1.1. Управління реєстрації нормативно-правових актів правової роботи, правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області в яке входять: відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області; відділ державної реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
  1.2. Управління утворюється наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області, його структуру затверджує Міністерство юстиції України.
  1.3. Управління безпосередньо підпорядковується начальнику управління юстиції та за його рішенням - заступникам начальника управління юстиції.
  1.4. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Колегії Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Львівській області та цим Положенням.
  1.5. У межах своєї компетенції управління взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 2. Завдання Управління
  2.1. Основними завданнями управління є:
  2.1.1. участь у реалізації державної правової політики, сприянні розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  2.1.2. участь у роботі з вдосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
  2.1.3. державна реєстрація нормативно-правових актів Львівської обласної, районних державних адміністрацій Львівської області, їх відділів, управлінь та інших суб’єктів нормотворення;
  2.1.4. методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади на підприємствах, в установах та організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;
  2.1.5. розвиток правової інформатизації, сприяння формуванню у громадян правового світогляду;
  2.1.6. ведення документального фонду актів законодавства, бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань, електронного фонду нормативно-правових актів України;
  2.1.7. облік офіційних друкованих видань «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник України. Із змінами», «Відомості Верховної Ради України», Кодекси України, Бюлетень Міністерства юстиції України та підтримання їх у контрольному стані;
  2.1.8. надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України у Громадських приймальнях Головного територіального управління юстиції у Львівській області;
  2.1.9. підготовка звітності з питань, що належать до компетенції Управління.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
2.2.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд керівництву управління юстиції;
2.2.3. підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;
2.2.4. здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів Львівської обласної, районних державних адміністрацій Львівської області, їх відділів, управлінь, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що зачіпають права і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
2.2.5. забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Міністерством юстиції України та кодексами України; доводить інформацію про офіційні видання Міністерства юстиції України та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;
2.2.6. перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;
2.2.7. надає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;
2.2.8. організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності.
2.2.9. здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;
2.2.10. координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, бере участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; готує пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
2.2.11. надає методичну допомогу представикам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
2.2.12. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції; виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.
2.2.13. надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України у Громадській приймальні Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

 

З. Права, обов'язки, відповідальність.
3.1. Управління має право:
3.1.1. здійснювати перевірки в підвідомчих установах з питань, що входять до компетенції відповідного відділу;
3.1.2. залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3.1.3. одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
3.1.4. скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
3.1.5. перевіряти у Львівській обласній, районних державних адміністраціях Львівської області, їх відділах, управліннях, інших підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно- правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
3.1.6. скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно- правових актів;
3.1.7. перевіряти стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, підприємствах, установах та організаціях, надавати рекомендації щодо поліпшення стану правової роботи, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків;
3.1.8. вивчати стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, брати участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду;
3.1.9. організовувати правоосвітні заходи та залучати до них керівництво та працівників інших підрозділів та відділів Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
3.2. Працівники управління зобов'язані:
3.2.1. інформувати керівництво Головного територіального управління юстиції у Львівській області у разі покладення на нього виконання завдань, що не належать до функцій управління чи відділу та які не зазначені у посадових інструкціях спеціалістів відділів управління, чи виходять за його межі;
3.2.2. повідомляти керівництво про випадки, коли посадові особи відмовляються подавати документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірок та для вирішення інших питань, що входять до компетенції управління;
3.2.3. за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Львівській області брати участь у засіданнях колегії, нарадах, інших
дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в управлінні юстиції у випадку розгляду на них питань, що входять в компетенцію та повноваження управління, готувати необхідну інформацію, статистичні дані.
3.3. Відповідальність.
3.3.1. працівники управління та відділів несуть відповідальність за неякісне, несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, що передбачені цим Положенням.
3.3.2. працівники управління несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством за незадовільний стан трудової та виробничої дисципліни, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 1. Заключні положення.

4.1. Покладання на управління обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції управління не допускається.
4.2. Головне територіальне управління юстиції створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативними актами і довідковими матеріалами з правових питань.
4.3. Структура і чисельність управління, фонд оплати праці працівників затверджується начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на управління юстиції.
4.4. Працівники управління призначаються на посади і звільняються з посад наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

 

 

Начальник управління реєстрації
нормативно - правових актів,
правової роботи та правової освіти                                                                                                Т. І. Ілечко
Головного територіального управління
юстиції у Львівській області

 

 

Нормативно-методичне забезпечення з питань правової освіти населення та правової роботи:

Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI (зі змінами) "Про безоплатну правову допомогу"

Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1995 № 366 "Про програму правової освіти населення України"

 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5 "Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги"

Програма правової освіти населення Львівської області на 2017-2018 роки, затверджена розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 30.05.2017 № 468/0/5-17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (зі змінами) "Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації"

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012 № 91/5 "Про затвердження порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства"

Наказ Міністерства юстиції України від 11.03.2013 № 403/5 "Про затвердження примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об"єднаннях"