Публічна інформація

Запити на публічну інформацію слід надсилати на електронну адресу: info@lv.minjust.gov.ua


Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про захист персональних даних"

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

Постанова Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

 

НАКАЗ " Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління" від 26.10.2018 № 3371/5

НАКАЗ "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію"

НАКАЗ "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації"

Додаток 1   Додаток 2   Додаток 3

 

НАКАЗ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НАКАЗ "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції"

НАКАЗ "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції, та Порядку відшкодування цих витрат"

НАКАЗ «Про систему обліку публічної інформації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області»

НАКАЗ «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

ЗАХОДИ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" у Головному управлінні юстиції

НАКАЗ "Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в Головному  територіальному управлінні юстиції у Львівській області" від 16.05.2017 року № 475/К

ПЕРЕЛІК "Інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Львівській області"

 

Посадові особи відповідальні за організацію доступу до публічної інформації

 

Звіти про задоволення запитів на отримання інформації

 

Надання публічної інформації Головного територіального управління юстиції у Львівській області здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Форми для подання письмового запиту на отримання публічної інформації

 

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою

 

Система обліку публічної інформації Головного територіального управління юстиції у Львівській області